تبلیغات
زندگی - •مـ ـیــم مـثــل مـَــرد•
تاریخ : پنجشنبه 7 آبان 1394 | 10:44 ب.ظ | نویسنده : میثممـَــرد خـیـلــی بـیشتـر اَز یه دخـتـره گـنــاه داره

مـَــرد لاک نـمـیــزنه بـه نـاخـونــش 

که وقـتـایــی کـه غُـصـه داره نــاخـونـاشــو نـگـاه کـنه

 اَز تـه دل اِحـســاس رِضــایـت کـنـه

مَــرد تـو اوج تـنـهـایـیـش ســرشـو نـمـیزاره رو شـونــه دوسـتـشــو

 دِلِــشــو خالی کنه کــه

مَــرد وقـتــی بـا هـمـه لَـج مـی کـنــه 

نـمی تــونــه مــوهـاشـــو اَز تــه کـوتـاه کـنــه

 بـه نـشـونــه اِعــتـراض

یـه وَقـتـــایــی

یــه جـــاهــایـــی

بــــایــــد گـــفــــــت

مــــیـــم مــثــــل مَــــــــــــرد