تبلیغات
زندگی - مــرد بـاش...!
تاریخ : چهارشنبه 6 آبان 1394 | 12:47 ب.ظ | نویسنده : میثم

 

قـلـهــ یـ قـافــ کـهــ سـهـلــ اسـتـــــ 

مـنــ قـلـهـ یــ کـافــ و لـامــ و مـیـمــ و نـونــ و واو

را هـمــ بـخـاطـرتــــ فـتـحـــ مـیــ کـنـمـــ

امـا تـــو

مــرد بـاشـــ

اگـر سـراغـــ نـگـاهـتــــ را گـرفـتـنـد 

بـگـو کـهـ واگـذار شـدهـــ