تبلیغات
زندگی - وقـتـی تـو را بـه نـام صـدا مـی کـنـم...!
تاریخ : چهارشنبه 6 آبان 1394 | 12:44 ب.ظ | نویسنده : میثم

وقـتـی تـو را بـه نـام صـدا مـی کـنـم

انـگـار هـسـتـی در مـن جـریـان مـی یـابـد

انـگـار یـک کـاسـه شـبـنـم را 

لاجـرعـه سـر مـی کـشـم

وقـتـی تـو را بـه نـام صـدا مـی کـنـم

بـه اعـمـاق تـاریـخ مـی روم

تـاریـخِ اولـیـن بـنـفـشـه ای کـه بـرای تـو چـیـدم...!