تبلیغات
زندگی - دســت مــن و تـــو...!
تاریخ : چهارشنبه 6 آبان 1394 | 11:35 ق.ظ | نویسنده : میثم

فـــردا

در قـــیـــامـــتـــــی کـــه هـــمـــه مــی گــریـــزنــد

و حـــتــی کـــلـــمـــات هــمـــدیــــگـــر را نــمــی شــنــاســنــد

مــن و تـــو

دســت هــای هــمــدیــگـــر را خـــواهــیــم فــشـــرد